راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

معاون وزارت بازرگانی

محمدصادق مفتح، مردی برای تمام فصول سرد و گرم سال

زمانی ‌که محمدصادق مفتح پا به معاونت داخلی وزارت بازرگانی گذاشت چهره این معاونت را به ‌کلی تغییر داد؛ او در این معاونت با تعریف پروژه‌هایی مانند کارت هوشمند اصناف سعی کرد بخش توزیع کالا در بدنه صنف را تا حدودی الکترونیکی و آنلاین کند تا این…