راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

علی اصغر محکی

بررسی عملکرد بانک مرکزی و پلیس در ماجرای اخیر؛ علی اصغر محکی

دکتر علی اصغر محکی، استاد علوم ارتباطات؛ نحوه مواجهه افکار عمومی با پدیده بانکداری الکترونیک موضوع پرونده این شماره مجله است. از این رو از دکتر علی‌اصغر محکی از صاحب نظران ارتباطات اجتماعی خواسته‌ایم طی یادداشتی دیدگاه‌های خود را در این…

یادداشت دکتر علی اصغر محکی در ستایش دکتر مهدی محسنیان راد

دکتر علی اصغر محکی، مدیرکل دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و عضو کمیته علمی هفتمین همایش روابط‌عمومی الکترونیک، به مناسبت در پیش بودن مراسم تجلیل از سی سال خدمات علمی دکتر مهدی محسنیان راد به حوزه ارتباطات در یادداشتی نوشت: در…