راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

صدیقه رهبر

بررسی ادغام‌ها در سیستم بانکی کشور؛ یادداشتی از صدیقه رهبر

اخیرا، موضوع ادغام موسسات در شبکه بانکی کشور، به کانون توجه فعالان در بازارهای سرمایه وپول بدل شده است. نگارنده در این نوشتار درحد توان تلاش دارد، این موضوع را مورد بررسی قرار دهد. در ابتدای بحث لازم است، به طور اجمالی به تعریف واژه…