راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

سپهر آصف

نظارت‌های کوچک هم اعتماد‌آفرین است؛ احضارهای پیاپی به هیات انتظامی بانک‌ها

سپهر آصف، همشهری اقتصاد؛ بيراه نخواهد بود اگر شرايط امروز موسسات اعتباري در شرف تاسيس و اندک تعاوني‌هاي اعتبار را که وضعيتشان در حال بررسي از سوي بانک‌مرکزي است، به متهماني تشبيه کنيم که پس از محاکمه حضوري يا غيابي در انتظار صدور حکم خود…