راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

سامانو

سامانو؛ خدمتی خاص از بیمه سامان

بیمه سامان با استفاده از اپلیکیشن «سامانو» قصد دارد اعلام و ثبت ‌خسارت مالی بیمه‌های اتومبیل را به کوتاه‌ترین زمان ممکن برساند. به گزارش روابط عمومی بیمه سامان،اپلیکیشن «سامانو» ابزاری است که با استفاده از آن، زیان‌دیده حادثه اتومبیل