راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

داینرز کلاب

دانلود مستند سیستم‌های پرداخت

سیستم‌های پرداخت در جهان بسیار تکامل یافته و این روزها بسیاری از خدمات مردم از طریق سیستم‌های پرداخت انجام می‌گردد؛ با توجه به این که ما در سال‌های گذشته با سیستم‌های پرداخت بین‌المللی تعامل نداشتیم، شناخت ما از این سیستم‌ها نیز اندک است.…