راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

خرید و فروش الکترونیکی گاز

شمارش معکوس برای توقف صدور قبوض کاغذی گاز

همزمان با اجرای نخستین طرح سيستم كارتي فروش گاز به مشترکان عمده، شمارش معکوس برای توقف صدور قبوض کاغذی گاز به مشترکان آغاز شد. پس از راه‌اندازی نسل جدید کنتورهای هوشمند گاز که در چندین استان به صورت پایلوت انجام شده است، صدور قبوض…