راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

تندیس زرین

خدمت بانکآشنای بانک اقتصاد نوین تندیس زرین محصول برتر نظام بانکی گرفت

اهدای تندیس زرین محصول برتر نظام بانکی به خدمت «بانکآشنا»ی بانک اقتصاد نوین تندیس زرین محصول برتر نظام بانکی در نخستین جشنواره ملی نوآوری و محصول برتر ایرانی به خدمت بانکآشنای بانک اقتصاد نوین اعطا شد. به گزارش روابط عمومی بانک اقتصاد…

اقتصادنوین: کسب تندیس زرین جشنواره ستاره‌های فناوری

بانک اقتصادنوین برای سومین سال متوالی به عنوان بانک برگزیده در سومین جشنواره ستاره‌های فناوری ایران معرفی شد. به گزارش راه پرداخت به نقل از روابط عمومی بانک اقتصادنوین، این بانک با نظر هیات داوران در بخش دانش و فناوری در حوزه نوآوری و…