راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

تاسوعا

راه پرداخت تاسوعا و عاشورای حسینی را تسلیت می‌گوید

این قلم، به اندازه کافی گناهکار هست که عُرضه نوشتن متنی درباره روزهای مهم عاشورا را نداشته باشد. این قلم به اندازه کافی سرش پایین هست و ادعایی ندارد و مهم‌تر از همه ادعایی در این باره که در چند خط بعدی می‌گوید. فقط یک حس تکلیف است. فقط…