راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
تگ

بانک مشترک ایران و ونزوئلا

بانک مشترک ایران و ونزوئلا یکی از مؤسسات مالی توسعه‌ای بین‌المللی و همچنین جزو بانک‌های غیردولتی نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌آید که با هدف پیشبرد توسعه اقتصادی دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا و همچنین انجام فعالیت‌های بانکی بر اساس اصول شریعت اسلامی و نظام پویای بانکداری اسلامی در ایران و فعالیت‌های نوین بین‌المللی در کشور ونزوئلا و دیگر کشورها، بر اساس موافقت‌نامه مورخ ۲۱ اسفند ۱۳۸۳ منعقده بین نمایندگان دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا و لایحه همکاری بین دولتین ایران و ونزوئلا (مصوب ۱۳۸۴/۱/۳۰ مجلس محترم شورای اسلامی) و قانون الحاق یک تبصره به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب ۱۳۸۹/۳/۴ مجلس محترم شورای اسلامی) و مجوز شماره ۷۳۷/هـ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۷ بانک مرکزی تأسیس شد و در تاریخ ۱۳۸۸/۱۱/۰۵ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تحت شماره ۳۶۵۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۲۷۱۳ در تهران، به ثبت رسیده است.

در حال حاضر داوود بنایی مدیرعامل بانک مشترک ایران و ونزوئلا است.

+ از اینجا درباره بانک مشترک ایران و ونزوئلا بیشتر بدانید.

آخرین خبرهای بانک مشترک ایران و ونزوئلا را هم در ادامه ببینید.