راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

بانکداری اخلاقی

شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها، الزام بانکداری اخلاقی

پژوهشکده پولی و بانکی روز گذشته کارگاه معرفی شاخص‌های بانکداری اخلاقی و چگونگی برقراری آنان در نظام بانکی کشور را برگزار کرد. . ساختمان شیشه‌ای میزبان بانکی‌ها آسانسور شیشه‌ای پژوهشکده پولی و بانکی من و تعدادی از کارکنان بانک حکمت…

آقای رییس کل، آقای مدیر عامل چرا باید استعفا کنید؟

عباس آخوندی، عضو شورای رقابت؛ این توضیح ضروری است که از این یادداشت نمی‌بایست برداشت شخصی شود؛ چرا که مخاطب آن شخصیت حقوقی مقامات مذکور است وگرنه این قلم هیچ سابقه‌ تماسی با رییس کل بانک مرکزی ندارد که خدای ناکرده با ایشان خصومتی داشته…