راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
تگ

بابک رهنماپور

بابک رهنماپور مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت پرداخت الکترونیک سپهر است. او دارای مدرک کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت فناوری اطلاعات (سیستم‌های اطلاعاتی پیشرفته) است. ازجمله سوابق کاری و حرفه‌ای رهنماپور می‌توان به مدیرعامل، رئیس هیئت‌مدیره و عضو هیئت‌مدیره شرکت پرداخت الکترونیک سپهر، معاون امور فناوری اطلاعات در امور بازرسی و نظارت، رييس اداره كل انفورماتيک بانک صادرات ايران، رئيس اداره كل مديريت ريسک بانک صادرات ايران و معاونت امنيت فناوری اطلاعات بانک صادرات ايران در اداره كل حراست اشاره کرد.