راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
آرشیو روزانه

15 اردیبهشت 1402

ظهور Swish و دگرگونی اکوسیستم پرداخت دیجیتال در سوئد

وحید فرمانی؛ کارشناس صنعت پرداخت الکترونیک / در این یادداشت رشد چشمگیر برنامه موبایلی Swish به‌عنوان یک بازیگر کلیدی در اکوسیستم پرداخت دیجیتال سوئد بررسی شده، که چگونه یک کشور بدون صرف هزینه‌های سنگین سخت‌افزاری در حوزه پرداخت الکترونیک