راه پرداخت؛ پرمخاطب‌ترین رسانه فین‌تک ایران
آرشیو روزانه

۲۸ شهریور ۱۳۹۸

آخرین قسمت ستون طنز آخر هفته راه پرداخت با آرش ترابی

تو قسمت دوم «جنگ بعدی جنگ داده است» از اینکه داده‌های من و شما همین جوری همه جا پخشه، مثال‌هایی واقعی زدیم. میگن این دیتاها در دسترس هر کسی که به اونها نیاز داشته باشه و قدرت به دست آوردنش رو هم داره، هست. راستش رو بخواین، از این قضیه خیلی
ادامه ...