راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

تعداد چک‌های برگشتی در فروردین‌ماه حدود ۳۲ درصد کاهش یافت

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در فروردین‌ماه امسال در کشور یک‌میلیون فقره چک به ارزش ۹۰ هزار میلیارد ریال برگشت خورد که نسبت به اسفند پارسال ازنظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۳۱.۹ درصد و ۵۱.۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.

به گزارش ایرنا، در فروردین‌ماه در کشور بیش از ۶.۷ میلیون فقره چک به ارزش بیش از ۴۶۶ هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه پیش ازنظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۳۳.۲ درصد و ۴۶.۸ درصد کاهش نشان می‌دهد.

در این ماه در استان تهران حدود ۲.۲ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۲۶۳ هزار میلیارد ریال مبادله شد.

۵۰.۶ درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای در فروردین‌ماه در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شد که به ترتیب با ۳۲.۷ درصد، ۹.۳ درصد و ۸.۶ درصد، بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها داشته‌اند.

همچنین ۶۷ درصد از ارزش چک‌های یادشده در سه استان تهران (۵۶.۳ درصد) خراسان رضوی (۵.۶ درصد) و اصفهان (۵.۱ درصد) مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها نشان می‌دهد.

 

چک‌های وصولی

در این ماه در نزدیک به ۵.۸ میلیون فقره چک به ارزش بیش از ۳۷۶ هزار میلیارد ریال وصول شد که نسبت به ماه پیش ازنظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۳۳.۴ درصد و ۴۵.۶ درصد کاهش نشان می‌دهد.

در فروردین‌ماه در کل کشور ۸۵.۸ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۸۰.۸ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شد.

در ماه یادشده در استان تهران حدود ۱.۹ میلیون فقره چک به ارزش ۲۱۵ هزار میلیارد ریال وصول شد؛ در استان تهران ازنظر تعداد ۸۵.۷ درصد و ازنظر ارزش ۸۱.۸ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول‌شده است.

این ماه بیشترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به‌کل چک‌های مبادله‌ای در استان‌ها به ترتیب به گیلان (۹۰.۴ درصد)، یزد (۸۸.۲ درصد) و البرز، سمنان و کرمانشاه هر یک ۸۷.۴ درصد اختصاص‌یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۷۶.۹ درصد)، کردستان (۷۸.۶ درصد) و هرمزگان (۸۰.۶ درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به‌کل چک‌های مبادله شده را به خود اختصاص داده‌اند.

 

حجم چک‌های برگشتی

در فروردین‌ماه در استان تهران بیش از ۳۱۳ هزار فقره چک به ارزشی در حدود ۴۸ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد؛ در این ماه در کشور ۱۴.۲ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۱۹.۲ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای، برگشت داده‌شده است.

همچنین در استان تهران ۱۴.۳ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۱۸.۲ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده‌شده است.

در این ماه بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به‌کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان، به استان‌های آذربایجان غربی (۳۵.۶ درصد)، سمنان (۳۳ درصد) و هرمزگان (۳۱.۹ درصد) اختصاص‌یافته و استان‌های بوشهر (۱۱.۸ درصد)، کرمانشاه (۱۱.۹ درصد) و زنجان (۱۴.۱ درصد) کمترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به‌کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

 

نبود موجودی کافی علت اصلی چک‌های برگشتی

در فروردین‌ماه بیش از ۹۰۰ هزار فقره چک به ارزشی افزون بر ۸۳ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شد. در کشور ازنظر تعداد ۹۶.۸ درصد و ازنظر ارزش ۹۲.۹ درصد از کل چک‌های برگشتی، به دلیل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

در ماه مورد گزارش، در استان تهران بیش از ۳۰۱ هزار فقره چک به ارزشی افزون بر ۴۴ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده‌شده است. استان تهران ازنظر تعداد ۹۶.۲ درصد و ازنظر ارزش ۹۳.۲ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلیل کسری یا فقدان موجودی را به خود اختصاص داده است.

در این ماه بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت ارزش چک برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی به‌کل ارزش چک‌های برگشتی در استان به ترتیب به استان‌های سمنان (۹۸.۵ درصد)، هرمزگان (۹۸.۲ درصد) و چهارمحال و بختیاری (۹۷.۸ درصد) اختصاص‌یافته و استان‌های آذربایجان غربی (۴۷.۷ درصد)، قزوین (۹۳.۷ درصد) و یزد (۹۴.۸ درصد) کمترین نسبت را به خود اختصاص داده‌اند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.