راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

تدوین سند جامع «هشدار سریع شبکه بانکی» کشور

مقاله «تدوین سند جامع هشدار سریع شبکه بانکی کشور» با استفاده از تجربیات بانک‌های مرکزی مطرح و بخش نظارت آنها به تشریح روش شناسی برای ارائه سیستم هشدار سریع در بخش بانکی کشور می‌پردازد. نویسندگان این مقاله دکتر اعظم احمدیان، پژوهشگر پژوهشکده پولی وبانکی و هادی حیدری، پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی هستند که در فصلنامه پژوهش های پولی – بانکی – سال دهم، شماره ۳۳، پاییز ۹۶ به چاپ رسیده است.

بحران‌های دهه ۹۰ در سیستم مالی و بانکی کشور ایران و بی ثباتی‌های موجود در شرایط اقتصاد کلان، لزوم تدوین سند جامعی برای «سیستم هشدار سریع بانکی (BEWS) » برای سیاست گذاران پولی و بانکی را با اهمیت ساخته است. این مقاله با استفاده از تجربیات بانک‌های مرکزی مطرح و بخش نظارت آنها به تشریح روش شناسی برای ارائه سیستم هشدار سریع در بخش بانکی کشور می‌پردازد. در مرحله اول، یک مدل اقتصادسنجی که احتمال تنزیل رتبه سلامت مالی یک بانک را تخمین می‌زند، ارائه شده است.

در مرحله دوم با استفاده از مدل‌های ماندگاری عمر بانک و توابع خطر، ساختار زمانی دوره ورشکستگی بانک تخمین زده می‌شود. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که متغیرهای بخش واقعی اقتصاد مانند ارزش افزوده بخش خدمات و صنعت و متغیرهای بخش اسمی مانند پایه پولی و نرخ بهره بازار بین بانکی دارای تأثیر معناداری بر احتمال بدتر شدن وضعیت سلامت مالی بانک‌ها هستند. همچنین این متغیرها در نتایج حاصل از تخمین تابع خطر برای دوره مورد بررسی معنادار و با علامت منفی موجب کاهش دوره خطر برای بانک‌های موجود در سیستم بانکی شده‌اند.

متغیرهای صورت‌های مالی بانک‌ها مانند نسبت مطالبات معوق و اندازه بانک در صورت افزایش موجب کاهش زمان بدتر شدن وضعیت بانک و یا به عبارتی بهتر، باعث افزایش سرعت در معرض خطر قرار گرفتن بانک می‌شوند.

برای دریافت فایل کامل مقاله اینجا کلیک کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.