شرکت‌ها

وضعیت تسهیلات اعطایی به دانش بنیان‌ها چگونه بوده است؟

در آذرماه ۱۳۹۶ به ۱۲۸ شرکت دانش بنیان معادل ۳۷۰۹.۷ میلیارد ریال تسهیلات (به‌طور متوسط به هر واحد ۲۹ میلیارد ریال) از سوی شبکه بانکی پرداخت شده است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، نکات عمده عملکرد شبکه بانکی در خصوص تسهیلات پرداختی به شرکت‌های دانش بنیان به شرح زیر است:

 

مانده مطالبات بانک‌ها بابت تسهیلات پرداختی به شرکت‌های دانش بنیان در پایان آذرماه ۱۳۹۶

مانده کل تسهیلات اعطایی به ۹۵۳ شرکت دانش بنیان در پایان ماه مذکور معادل ۸۱۴ ۳۶ میلیارد ریال (میانگین به هر شرکت ۳۸.۶ میلیارد ریال) است. بیشترین مانده به بانک‌های صادرات با ۷۳۴۱.۸ میلیارد ریال (۲۰ درصد)، ملت با ۶۸۶۸.۵ میلیارد ریال (۱۸.۷ درصد) و صنعت و معدن با ۶۳۹۰.۵ میلیارد ریال (۱۷.۴ درصد) تعلق دارد.

مانده مطالبات غیر جاری به میزان ۲۳۶۷.۹ میلیارد ریال (متعلق به ۱۴۵ شرکت) و معادل ۶.۴ درصد کل مانده تسهیلات است.

مانده مطالبات غیر جاری شامل ۴۱۵.۸ میلیارد ریال سررسید گذشته (۶۵ شرکت) ۶۹۴.۵ میلیارد ریال معوق (۳۸ شرکت) و ۱۲۵۷.۶ میلیارد ریال مشکوک الوصول (۴۲ شرکت) است.

مجموع تسهیلات پرداختی از اسفند ۱۳۹۵ لغایت آذر ۱۳۹۶

تسهیلات پرداختی از اسفند ۱۳۹۵ لغایت آذرماه ۱۳۹۶ معادل ۲۸۳۳۳.۸ میلیارد ریال بوده است.

میزان تسهیلات پرداختی طی آذرماه ۱۳۹۶

در آذرماه ۱۳۹۶ به ۱۲۸ شرکت دانش بنیان معادل ۳۷۰۹.۷ میلیارد ریال تسهیلات (به‌طور متوسط به هر واحد ۲۹ میلیارد ریال) از سوی شبکه بانکی پرداخت شده است.

بانک‌های ملت و صادرات به ترتیب با ۹۳۴.۴ میلیارد ریال (۲۵.۲ درصد) و ۸۶۴.۱ میلیارد ریال (۲۳.۳ درصد) بیشترین مبلغ پرداختی به شرکت‌های دانش بنیان را به خود اختصاص داده‌اند.

درباره نویسنده

اتاق خبر راه پرداخت

اتاق خبر راه پرداخت همه مطالب و خبر‌های مهم فین‌تک ایران را رصد و منتشر می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید