خبر پی‌تک (PayTech)

تسویه دستور پرداخت‌های مشتری در ساتنا، ساعت ۱۴ روزهای اداری

بر اساس اعلام مرکز تسویه ساتنای بانک مرکزی، دستور پرداخت و انتقال وجه بین بانکی مشتریان به حساب‌های دیگر در سایر بانک‌ها صرف نظر از زمان دریافت آن از مشتری توسط بانک مبدأ تا ساعت ۱۴ روزهای اداری صورت می‌گیرد.

ساتنا سامانه‌ای الکترونیکی است که پردازش و تسویه تراکنش‌های بین بانکی و دستور پرداخت‌ها را انجام می‌دهد.

درباره نویسنده

اتاق خبر راه پرداخت

اتاق خبر راه پرداخت همه مطالب و خبر‌های مهم فین‌تک ایران را رصد و منتشر می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید