راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

یکپارچه‌سازی عملیات بانکی در موسسه فردوسی

عملیات بانکی و اعتباری در موسسه مالی و اعتباری فردوسی یکپارچه‌سازی شد و در هفته جاری سپرده قانونی این موسسه نزد بانک مرکزی تودیع خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه مالی و اعتباری فردوسی، پیرو تعهد نامه موسسه به بانک مرکزی در مرداد ماه مبنی بر یکپارچگی عملیات بانکی واعتباری واستفاده از نرم افزار یکسان در تعاونی‌های اعتبار تجمیعی در موسسه، هفته گذشته با حضور شکر ا… بنار، مدیر عامل موسسه وعلی رضا پایین محلی معاون امور شعب استان‌های مازندران و گلستان، فرآیند اجرایی عملیات یکسان‌سازی آغاز شد.در این راستا عیسی بابایی به عنوان مدیر امور شعب گلستان معرفی و مقرر شد اقدامات و فعالیت‌هایشان را به طور مستقیم زیر نظر دفتر مرکزی موسسه و براساس دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های ابلاغی ومطابق با قانون بازار غیر متشکل پولی و قوانین نظارتی بانک مرکزی اعمال کند. مدیر عامل موسسه مالی واعتباری فردوسی با بیان اینکه اقدامات خوبی در سایر مناطق و حوزه‌های شعب موسسه فردوسی آغاز و یکسان‌سازی عملیات به ترتیب در حوزه‌های اصفهان و مرکزی، استان‌های غربی و جنوبی (کرمانشاه، لرستان و خوزستان)انجام شده، افزود: به زودی در استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی این اقدامات پیگیری خواهد شد. وی در خصوص روند اخذ مجوز نهایی فعالیت از سوی بانک مرکزی تصریح کرد: با توجه به تدوین برنامه عملیاتی و ارائه آن به بانک مرکزی و واریز حدود 52 درصد سرمایه اولیه، در هفته جاری شاهد تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی خواهیم بود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.