راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

کنفرانس ملي فناوري اطلاعات و جهاد اقتصادي برگزار شد

کنفرانس ملي فناوري اطلاعات و جهاد اقتصادي با ارائه‌ 95 مقاله علمي و تخصصي، سوم و چهارم اسفند ماه در دانشگاه سلمان فارسي کازرون برگزار شد. از محورهاي اصلي اين كنفرانس ملي مي توان به راهکارهاي فرهنگي فناوري اطلاعات در توسعه تجارت الکترونيک، بانکداري الکترونيک، گردشگري الکترونيک، شهر الکترونيک و آموزش الکترونيک اشاره کرد.

به گزارش ايسنا، دكتر فرهاد خرمائي، رئيس دانشگاه سلمان فارسي کازرون اظهاركرد: تأثير گذاري فناوري اطلاعات در عرصه‌هاي مختلف از نيازهاي اساسي جوامع امروز به شمار مي آيد و با توجه به رويکرد اقتصادي اين کنفرانس در سال جهاد اقتصادي سعي شده است با گردآوري مقالات و آثار پژوهشي دانشگاهيان تأثير فناوري اطلاعات در جنبه هاي مختلف اقتصادي و صنعتي مورد ارزيابي، بحث و تبادل نظر قرار گيرد.

رئيس کنفرانس ملي فناوري اطلاعات و جهاد اقتصادي در خصوص تعداد مقالان ارائه شده به كنفرانس ملي فناوري اطلاعات و جهاد اقتصادي تصريح كرد: نزديک به 400 مقاله از پژوهشگران اساتيد و دانشجويان سراسر کشور توسط دبيرخانه دريافت شده و از بين مقالات رسيده پس از طي مراحل داوري 53 مقاله براي سخنراني و 42 مقاله براي ارائه به صورت پوستر انتخاب شدند.

رئيس دانشگاه سلمان فارسي كازرون در پايان اظهاراميدواري كرد كه با حمايت مسوولان امر اين کنفرانس به يک همايش سالانه تبديل شود تا هر سال شاهد گرد آمدن صاحبنظران فناوري اطلاعات ايران در اين دانشگاه باشيم و فرصتي فراهم شود كه نتايج برآمده از كنفرانس به طور مؤثر در اجراي پروژه‌هاي فناوري اطلاعات به کار گرفته شود.

منبع: ایسنا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.