راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

راه‌اندازی سرویس دریافت وجه بدون کارت بانک صادرات

مدتی است بانک‌ها در تلاش هستند که خدمات جدیدی مانند ارائه سرویس بدون کارت از طریق دستگاه‌های خودپرداز را فعال کنند. به منظور دریافت خدمات الکترونیکی مطلوب، سرویس دریافت وجه بدون کارت از طریق درگاه‌های بانک صادرات ایران نیز عملیاتی شده است. به‌گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران این نوع از تراکنش ها از جمله تراکنش های بدون کارت (Cardless ) دستگاه های خودپرداز بانک صادرات ایران است.

مشتریان جهت دریافت کد برداشت وجه بدون کارت به دو روش ذیل می توانند اقدام نمایند:

 

روش اول : اخذ مجوز برداشت از خودپرداز ، از طریق همراه بانک

مشتریان محترم پس از ورورد به سامانه همراه بانک، بانک صادرات ایران از طریق گزینه انتقال وجه، سرویس مجوز برداشت از خودپرداز را انتخاب می‌کند.

در فرم سرویس مربوطه، کاربر شماره کارت، رمز دوم و مبلغ مورد نظر (حداقل ۵۰/۰۰۰ ریال و حداکثر ۲/۰۰۰/۰۰ ریال ) و در انتهای فرم، شماره تماس شخص ذینفع (گیرنده وجه) را ثبت  می‌کند.

پس از تایید گزینه ارسال از طریق شماره تماس شخص ذینفع رمز مجوز برداشت ۱۰ رقمی برای او (ذینفع) پیامک می‌شود.

در پاسخ این سرویس سیستم ، یک کد مجوز برداشت ۱۳ رقم نیز به کاربر اعلام می نماید که کاربر می بایست برای تکمیل فرآیند عملیات برداشت وجه، آن را در اختیار شخص ذینفع قرار دهد.

شخص ذینفع با در اختیار داشتن اطلاعات یادشده (کد مجوز برداشت  ۱۳ رقمی و رمز مجوز برداشت ۱۰ رقمی) می تواند با مراجعه به دستگاه خودپرداز بانک صادرات ایران و با انتخاب دکمه ثبت یا Enter بدون وارد نمودن کارت در دستگاه های خودپرداز گزینه تراکنشهای بدون کارت را انتخاب و سپس از طریق انتخاب گزینه دریافت وجه با وارد نمودن ۱۳ رقم  کد مجوز برداشت و ۱۰ رقم رمز مجوز برداشت و با امکان انتخاب مبلغ مورد نظر تا سقف مجوز صادر شده، وجه مورد نظر را بصورت کلی یا مرحله ای تا پایان تاریخ انقضاء کد مجوز برداشت، دریافت کند.

 

 روش دوم: دریافت مجوز برداشت از خودپرداز، از طریق دستگاه های خودپرداز

مرحله اول: دارندگان سپهر کارت که قصد دادن مجوز برداشت وجه به شخص دیگر را دارند ، باید به یکی از دستگاه های خودپرداز بانک صادرات ایران مراجعه و ضمن وارد نمودن کارت و رمز خود، نسبت به انتخاب تراکنش  برداشت وجه و پس از آن انتخاب تراکنش مجوز برداشت به شخص دیگر اقدام کنند.

در این مرحله دارنده کارت پس از ثبت کردن کدملی خود یا شخص گیرنده و تعیین مبلغ مورد نظر (حداقل ۵۰/۰۰۰ ریال و حداکثر ۲/۰۰۰/۰۰ ریال) کدی ۱۳ رقمی تحت عنوان کد برداشت از دستگاه خودپرداز دریافت می‌کند که باید کد مذکور به همراه کدملی وارد شده را به متقاضی دریافت وجه بدون کارت اعلام کند.

مرحله دوم: متقاضی دریافت وجه بدون کارت باید با مراجعه به یکی از دستگاه خودپرداز بانک صادرات ایران و با انتخاب دکمه ثبت یا Enter بدون وارد نمودن کارت در دستگاه های خودپرداز گزینه تراکنشهای بدون کارت را انتخاب و سپس از طریق انتخاب گزینه دریافت وجه با وارد نمودن ۱۳ رقم  کد مجوز برداشت و ۱۰ رقم کد ملی اعلام شده و با امکان انتخاب مبلغ مورد نظر تا سقف مجوز صادر شده، وجه مورد نظر را بصورت کلی یا مرحله ای  تا پایان تاریخ انقضاء کد مجوز برداشت، دریافت کند.

در صورت پایان تاریخ انقضاء کد مجوز برداشت وجه بدون کارت ، مبلغ مورد نظر در روز بعد به حساب فرد متقاضی واریز خواهد شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

عضو خبرنامه راه پرداخت شوید
اطلاع از آخرین روندها و رویداهای فناوری‌های مالی ایران و جهان