راه پرداخت؛ پرمخاطب‌ترین رسانه فین‌تک ایران

نرخ کارمزد خدمات بانکی اندکی تغییر کرد

0

بانک مرکزی، تغییرات جزئی در بخشنامه شماره ۹۵/۲۱۸۵۴۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۱ در خصوص انواع و میزان حداکثر و حداقل نرخ‌های قابل وصول کارمزد خدمات بانکی (ریالی) اعمال و به بانک‌ها ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره ۲۱۸۵۴۶/۹۵ مورخ ۱۱/۷/۹۵ موضوع حداکثر نرخ‌های قابل وصول کارمزد خدمات بانکی (ریالی) و با عنایت به طرح برخی ابهامات از سوی شبکه بانکی کشور مقرر شد:
۱- کارمزد ضمانت‌نامه های دارای وثایق ترکیبی (ردیف شماره ۱)، پس از کسر سپرده نقدی از مبلغ کل ضمانت‌نامه، متناسب با سهم هر یک از وثایق و نرخ‌های متناظر آن، محاسبه می‌شود.
۲- نوع خدمت مندرج در بند ۹-۱-۶ ردیف ۶، به «چک‌های واگذاری عهده سایر بانک‌ها» تغییر یابد و کارمزد مربوط متوجه ذینفع چک خواهد بود.
۳- کارمزد صدور دسته‌چک موضوع ردیف ۱۱-۱-۶ پس از شخصی‌سازی، بر اساس سیستم صیاد هر برگ به مبلغ ۱.۲۰۰ ریال خواهد بود.
ضمناً مجدداً تاکید می‌شود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌توانند به‌منظور رقابت با یکدیگر، حداکثر تا ۳۰ درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی، نرخ‌های کارمزد کمتری را اعمال کنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.