بانک‌تک (BankTech)

شرکت در طرح تحقیقاتی در حوزه مدیریت ریسک بانکداری الکترونیک ایران

پژوهشکده پولی و بانکی پروژه تحقیقاتی در حوزه مدیریت ریسک بانکداری الکترونیک نظام بانکی کشور در دست انجام دارد که نتیجه نهایی آن نیز در این دوره از همایش‌‌های بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت منتشر خواهد شد.

این طرح تحقیقاتی تحت عنوان «تحلیل انطباق صنعت بانکداری ایران با استانداردهای بین‌المللی از منظر مدیریت ریسک در بانکداری الکترونیک» در گروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی در حال انجام است و به‌صورت پرسشنامه‌ای آماده شده تا مخاطراتی را که در راستای توسعه سریع ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بانکداری الکترونیک، با این صنعت همراه است شناسایی کند تا با شیوه‌‌ای احتیاطی و مطابق با ویژگی‌ها و چالش‌های اساسی بانکداری الکترونیک مدیریت شود.

پرسنل بخش فناوری اطلاعات بانک‌ها می‌توانند از این قسمت جهت تکمیل پرسشنامه اقدام کنند.

درباره نویسنده

اتاق خبر راه پرداخت

اتاق خبر راه پرداخت همه مطالب و خبر‌های مهم فین‌تک ایران را رصد و منتشر می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید