راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

مدل‌های کسب‌وکار بانکداری الکترونیک

کارگاه مدل‌های کسب‌وکار بانکداری الکترونیک توسط دکتر پیام حنفی زاده در دومین روز از پنجمین همایش بانکداری الکترونیک برگزار شد. در این کارگاه دکتر حنفی زاده به بررسی مدل‌های کسب‌وکار بانکداری الکترونیک و نظریه‌های آن در این زمینه ازجمله تئوری‌های ارزش و خلق ارزش پرداخت.

او در توصیف مدل‌های کسب‌وکار بانکداری الکترونیک گفت: «در هر مدل کسب‌وکار نحوه برآورده کردن منافع ذینفعان حائز اهمیت است. در بانکداری، مدل کسب‌وکار باید با توجه به انتظارات مشتریان تنظیم شود و برآورده کردن انتظارات مشتریان نیز به عملکرد رقبا بستگی دارد.» دکتر حنفی زاده تأکید کرد که به‌وسیله مدل‌های کسب‌وکار مناسب و کارا در بانکداری می‌توان مشتریان بیشتری را جذب نمود. به‌بیان‌دیگر مدل‌های کسب‌وکار کارا می‌توانند مزیت رقابتی برای بانک‌ها ایجاد نمایند. در یک مدل کسب‌وکار می‌توان ارزش‌هایی را ایجاد نمود که قابلیت تقلید وجود نداشته باشد. او در ادامه افزود: «در این مدل‌ها باید مکانیزم به‌کارگیری استفاده از منابع برای خلق ارزش بلندمدت فراهم شود. مدل‌های کسب‌وکار در بانک‌ها ارزش‌هایی را ایجاد می‌کنند که به‌صورت پیوسته باهم ارتباط داشته و منفعت ذینفعان را فراهم می‌کنند. مدل کسب‌وکار در بانکداری، استراتژی بانک را مشخص و پیاده‌سازی می‌کند.»

حنفی‌زاده این‌طور ادامه داد: «مدل کسب‌وکار بر اساس اجزای زمان، فعالیت‌های سازمانی و منابع موجود در بانک، مشتری، رقبا و فرآیندها تعیین می‌شود. عمر مزیت رقابتی مدل کسب‌وکار بانک تا زمانی است که این فرآیند و مدل توسط سایرین تقلید نشده باشد.»

او عواملی را که در مدل‌های کسب‌وکار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند این‌طور برشمرد: «قوانین و مقررات بانکداری از قبیل قوانین زیست‌محیطی و پول‌شویی، پیشرفت‌های تکنولوژیکی، نیاز مشتریان، عملکرد رقبا و تغییر و تحولات اقتصاد کلان.»

دکتر حنفی زاده ضمن معرفی روش‌های تغییر در مدل کسب‌وکار در بانکداری، تأکید کرد: «مدل‌های کسب‌وکار در بانک‌ها باید متناسب با تغییرات تکنولوژیکی تعدیل شوند. تغییر در مدل‌های کسب‌وکار در بانکداری با گسترش شبکه‌های اجتماعی و تغییرات فناوری اطلاعات با تحولات چشم‌گیری مواجه شده است.»

منبع: پژوهشکده پولی و بانکی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.