راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

تصویب دریافت کارمزد برای اعلام موجودی

اعمال کارمزد بر دو سرویس بانکی پس از گذشت دو سال محقق می‌شود. بانک مرکزی و شاپرك در نظر دارند به منظور اصلاح نظام کارمزدها در وهله نخست دریافت کارمزد بر دو سرویس مانده گیری و شارژ را فعال کنند.

تکاپو برای اصلاح نظام کارمزدها در حالی صورت گرفته است که تاکنون انتقادهای زیادی در خصوص شیوه ارائه خدمت و کارمزد مطرح شده بود، به طوری که بسیاری معتقد بودند با راه‌اندازی شاپرك اگرچه امنیت و کیفیت خدمات ارتقا یافت، اما تعادل کارمزدی بانک‌های صادرکننده و پذیرنده کارت با مشکل مواجه شد.

قرار است به زودی برای دو خدمت شارژ و مانده‌گیری کارمزد دریافت شود که پس از ابلاغ، رقم کارمزد مشخص و اجرا خواهد شد
قرار است به زودی برای دو خدمت شارژ و مانده‌گیری کارمزد دریافت شود که پس از ابلاغ، رقم کارمزد مشخص و اجرا خواهد شد

مطابق بخش نامه مقررات ناظر بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت از پانزدهم اسفندماه سال 90 تمامی کارمزدهای پذیرندگی شتابی مربوط به پذیرش تراکنش‌های پایانه‌های فروش، درگاه‌های پذیرش کارت اینترنتی و تلفن همراه مربوط به بانک‌ها، صرفا به حساب شاپرك منظور می‌شود و از نیمه اردیبهشت ماه سال 91 نیز دریافت کارمزد از پذیرندگان کارت بابت هر تراکنش موفق خرید الزامی شد.

با وجود این، بانک مرکزی مجوز اعمال کارمزد برای پذیرندگان کارتخوان‌ها را به شاپرك نداد. اکنون سامان قطبی، مدیر عامل شرکت شاپرك به خبرنگار ما گفت: «قرار است به زودی برای دو خدمت شارژ و مانده‌گیری کارمزد دریافت شود که پس از ابلاغ، رقم کارمزد مشخص و اجرا خواهد شد.»

.

ابلاغ دستورالعمل اجرایی نظارت بر PSPها

اعمال اصلاحات در نظام کارمزدها در حالی قرار است صورت گیرد که اخیرا دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیکی که در بهمن ماه 92 مصوب شده بود نیز ابلاغ شد. این دستورالعمل مشتمل بر یک مقدمه 5 فصل 67 ماده 5 تبصره و 4 پیوست در 72 بهمن ماه کمیته پولی و بانکی بانک مرکزی به تصویب رسید و فروردین ماه امسال به شرکت‌هایPSP ابلاغ شد. بر اساس این دستورالعمل، پایه سرمایه تعیین شده برای موسسات 600 میلیارد ریال مشخص شده است. همچنین بر اساس پارامترهای موجود در سال 92 حداقل عملکرد موسسه باید شامل 700 هزار پذیرنده فعال باشد و میزان سرمایه گذاری لازم برای هر موسسه به منظور جذب و نگهداری و راهبری هر پذیرنده بر اساس نرخ بازار یک میلیون ریال تعیین شده است. طبق مواد این دستورالعمل متقاضی مکلف است ظرف مدت سه ماه به منظور تامین شرایط تعیین شده در دستورالعمل اقدام و تمامی مدارك را برای انجام بررسی‌های مقرراتی به بانک مرکزی ارسال کند و بانک مرکزی ظرف مدت سه ماه پس از وصول مدارك و نتیجه ثبت نسبت به اعمال بررسی‌ها اقدام و مراتب را برای اجرایی شدن به شاپرك اعلام کند.

پیش از این اعلام شده بود که تا پایان سال 92 تکلیف مجوزهای موقتPSP ها مشخص و مجوزهای دایمی داده می‌شود. قطبی در خصوص این آیین‌نامه گفت: «بر اساس این دستورالعمل شرکت‌ها تا خردادماه زمان دارند تا مدارك لازم را تحویل دهند تا پس از بررسی مستندات و مدارك مشخص شود که چه کسانی می‌توانند مجوز دایم دریافت کنند. «مجوز فعالیت صادر شده به گونه‌ای است که دارنده آن مکلف است به طور مستمر با رعایت مقررات و الزامات ابلاغی بانک مرکزی تحت بازرسی جامع شاپرك بوده و بتواند چارچوب امتیاز مورد نیاز مبنی بر تطبیق و رعایت مقررات را به دست آورد.»

منبع: عصر ارتباط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

حامیان راه پرداخت