پی‌تک (PayTech)

همه چیز در مورد تلفنبانک بانک رفاه کارگران / راهنمای آموزشی

refah-bank-logoتلفبانک بانک رفاه با هدف صرفه جویی در وقت، هزینه و نیز ارائه خدمات مکانیزه طراحی شده است. شما می‌توانید با دریافت یک رمز از شعبه از خدمات موجود در تلفنبانک بانک رفاه کارگران استفاده کنید.

.

چگونه وارد سیستم تلفنبانک بانک رفاه کارگران شویم؟

برای ورود به تلفنبانک بانک رفاه کارگران پس از شماره‌گیری ۸۳۰۷-۰۲۱ برای ورود با شماره حساب و ۸۴۰۴۳۰۰۰-۰۲۱ برای ورود با شماره کارت یا کارت‌های شتابی، می‌توانید از خدمات موجود در تلفنبانک استفاده کنید.

.

ورود به تلفنبانک بانک رفاه کارگران با شماره حساب

برای ورود به تلفنبانک بانک رفاه کارگران با شماره حساب باید ابتدا ۸۳۰۷-۰۲۱ را شماره‌گیری کنید، سپس شماره حساب و رمز تلفنبانک خود را وارد نمایید و از خدمات زیر بهره ببرید:

 1. کلید یک: اطلاع از آخرین موجودی
 2. کلید دو: اطلاع از سه گردش آخر حساب
 3. کلید سه: اطلاع از وضعیت یک چک
 4. کلید چهار: دریافت صورتحساب از طریق نمابر
 5. کلید پنج: پرداخت قبوض
 6. کلید شش: پرداخت حق بیمه کارفرمایان سازمان تأمین اجتماعی
 7. کلید هفت: تغییر رمز

.

ورود به تلفنبانک بانک رفاه کارگران با شماره کارت

برای ورود به تلفنبانک بانک رفاه کارگران با شماره کارت باید ابتدا ۸۴۰۴۳۰۰۰-۰۲۱ را شماره گیری، سپس شماره کارت و رمز تلفنبانک خود را وارد کنید و از خدمات زیر بهره ببرید:

 1. کلید یک: اطلاع از آخرین موجودی
 2. کلید دو: اطلاع از سه گردش آخر
 3. کلید سه: دریافت صورتحساب از طریق نمابر ( ۲۵ گردش)
 4. کلید چهار: اطلاع از آخرین سود واریزی به حساب
 5. کلید پنج: مسدود نمودن کارت (اعلام مفقودی کارت)
 6. کلید شش: تغییر رمز (تلفنبانک و SMS )
 7. کلید هفت: پرداخت قبوض
 8. کلید هشت: پرداخت قبوض خاص (حق بیمه کارفرمایان تامین اجتماعی)

.

ورود به تلفنبانک بانک رفاه کارگران با کارت‌های متصل به شتاب

برای ورود به تلفنبانک بانک رفاه کارگران با کارت‌های متصل به شتاب باید ابتدا ۸۴۰۴۳۰۰۰-۰۲۱ را شماره گیری، سپس شماره کارت و رمز خود را وارد کنید و از خدمات زیر بهره ببرید:

 1. کلید یک: اطلاع ازآخرین موجودی
 2. کلید دو: پرداخت قبوض
 3. کلید سه: پرداخت قبوض خاص (حق بیمه کارفرمایان تامین اجتماعی)

درباره نویسنده

مهشید مظلوم

دیدگاهتان را بنویسید

۲۴ دیدگاه