پی‌تک (PayTech)

همه چیز در مورد تلفنبانک بانک شهر / راهنمای آموزشی

shahrتلفنبانک بانک شهر سامانه‌ای است که مشتریان به وسیله آن می‌توانند خدمات الکترونیک بانکی را از طریق تلفن ثابت در طول شبانه روز دریافت نمایند. شماره تلفنبانک بانک شهر ۸۷۶۱۱ (۰۲۱) است.

.

روش‌های ورود به تلفنبانک بانک شهر

برای ورود به تلفنبانک بانک شهر پس از شماره‌گیری ۸۷۶۱۱ از دو روش می‌توان استفاده کرد که عبارتند از ورود به سیستم از طریق شماره کارت و ورود به سیستم از طریق شماره سپرده.

 1. کلید یک: ورود به سیستم از طریق شماره کارت
 2. کلید دو: ورود به سیستم از طریق شماره سپرده

.

ورود به تلفنبانک بانک شهر از طریق شماره کارت

پس از شماره‌گیری ۸۷۶۱۱،  فشردن کلید یک و سپس وارد کردن شماره کارت و رمز دوم شما می‌توانید از خدمات موجود در تلفنبانک بانک شهر استفاده کنید. خدمات موجود در تلفنبانک عبارتند از:

 1. کلید یک: دریافت موجودی
 2. کلید دو: دریافت صورتحساب
 3. کلید سه: پرداخت قبض
 4. کلید چهار: مسدود کردن کارت

.

ورود به تلفنبانک بانک شهر از طریق شماره سپرده:

پس از شماره‌گیری ۸۷۶۱۱،  فشردن کلید دو و سپس وارد کردن شماره سپرده و رمز تلفنبانک شما می‌توانید از خدمات موجود در تلفنبانک بانک شهر استفاده کنید. خدمات موجود در تلفنبانک عبارتند از:

 1. کلید یک: دریافت موجودی
 2. کلید دو: دریافت صورتحساب
 3. کلید سه: پرداخت قبض
 4. کلید چهار: انتقال وجه
 5. کلید پنج: عملیات چک
 6. کلید شش: عملیات تسهیلات
 7. کلید هفت: مسدود کردن کارت
 8. کلید هشت: ورود به پیشخوان

درباره نویسنده

مهشید مظلوم

دیدگاهتان را بنویسید

۱ دیدگاه