راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

همه چیز در مورد تلفنبانک بانک سینا / راهنمای آموزشی

sinaبا استفاده از سیستم تلفنبانک بانک سینا، مشتریان دارنده انواع کارت‌ها می‌توانند بدون محدودیت زمان و مکان از خدمات متنوعی استفاده کنند. شماره‌ برقراری ارتباط با تلفنبانک بانک سینا  02182487 است.

.

روش‌های ورود به تلفنبانک بانک سینا

جهت ورود به تلفنبانک بانک سینا، از پنج طریق می‌توانید وارد شوید. ابتدا با شماره 02182487 تماس حاصل فرمایید و برای ورود به سیستم تلفنبانک یکی از روش‌های زیر را انتخاب کنید:

 • کلید یک: ورود به سیستم از طریق کارت
 • کلید دو: ورود به سیستم از طریق شماره سپرده
 • کلید سه: ورود به سیستم از طریق نام کاربری
 • کلید چهار: ورود با شماره مشتری
 • کلید پنج: ورود به عنوان مهمان

.

ورود به سیستم تلفنبانک بانک سینا از طریق کارت

در صورت انتخاب کلید یک و ورود به سیستم از طریق کارت از شما خواسته می‌شود تا ابتدا شماره کارت و سپس شماره رمز دوم را وارد نمایید. سپس می‌توانید از امکانات زیر استفاده کنید:

 1. کلید یک: مسدود نمودن کارت
 2. کلید دو: دریافت موجودی
 3. کلید سه: دریافت صورت حساب
 4. کلید چهار: مدیریت پرداخت (پرداخت قبض)
 5. کلید پنج: تنظیم اعلام موجودی

.

ورود به سیستم تلفنبانک بانک سینا از طریق شماره سپرده

جهت ورود به سیستم از طریق شماره سپرده کلید دو را فشار دهید سپس از شما خواسته می‌شود ابتدا شماره سپرده و سپس کلمه عبور را وارد نمایید. سپس می‌توانید از خدمات زیر در سیستم تلفنبانک بانک سینا استفاده کنید:

 1. کلید یک: مدیریت سپرده: دریافت موجودی و دریافت صورت حساب
 2. کلید دو: انتقال وجه: انتقال وجه عادی، انتقال وجه مستمر و لغو انتقال وجه مستمر
 3. کلید سه: مدیریت پرداخت (پرداخت قبوض)
 4. کلید چهار: مدیریت چک: ثبت مبلغ چک، گزارش برگه‌های دسته چک، پیگیری وضعیت چک
 5. کلید پنج: مدیریت تسهیلات: گزارش اقساط تسهیلات و پرداخت تسهیلات
 6. کلید شش: مدیریت کارت: لیست کارت‌ها و ورود شماره کارت
 7. کلید هفت: تغییر تنظیمات: تنظیمات پیش فرض صورتحساب، تغییر رمز اول تلفنبانک، تغییر سپرده پیش فرض، تنظیم اعلام موجودی، اعلام سقف و کف انتقال وجه
 8. کلید هشت: خدمات عمومی: راهنما، دریافت شبا، نرخ ارز، اعلام سقف و کف انتقال وجه

.

ورود به سیستم تلفنبانک بانک سینا از طریق نام کاربری

جهت ورود به سیستم تلفنبانک بانک سینا از طریق نام کاربری ابتدا کلید سه را فشار دهید، سپس از شما خواسته می‌شود که ابتدا نام کاربری و سپس کلمه عبور را وارد نمایید. سپس می‌توانید از خدمات زیر در تلفنبانک بانک سینا استفاده کنید:

 1. کلید یک: مدیریت سپرده: دریافت موجودی و دریافت صورتحساب
 2. کلید دو: انتقال وجه: انتقال وجه عادی، انتقال وجه مستمر و لغو انتقال وجه مستمر
 3. کلید سه: مدیریت پرداخت (پرداخت قبض)
 4. کلید چهار: مدیریت چک: ثبت مبلغ چک، گزارش برگه‌های دسته چک و پیگیری وضعیت چک
 5. کلید پنج: مدیریت تسهیلات: گزارش اقساط تسهیلات و پرداخت تسهیلات
 6. کلید شش: مدیریت کارت: لیست کارت‌ها و ورود شماره کارت
 7. کلید هفت: تغییر تنظیمات: تنظیمات پیش فرض صورتحساب، تغییر رمز اول تلفنبانک، تغییر سپرده پیش فرض، تنظیم اعلام موجودی و اعلام سقف و کف انتقال وجه
 8. کلید هشت: خدمات عمومی: راهنما، دریافت شبا، نرخ ارز، اعلام سقف و کف انتقال وجه

.

ورود به سیستم تلفنبانک بانک سینا از طریق شماره مشتری

جهت ورود به سیستم تلفنبانک بانک سینا از طریق شماره مشتری ابتدا کلید شماره چهار را فشار دهید و سپس شماره مشتری و کلمه عبور را وارد نمایید و از خدمات زیر بهره ببرید:

 1. کلید یک: مدیریت سپرده: دریافت موجودی و دریافت صورتحساب
 2. کلید دو: انتقال وجه: انتقال وجه عادی، انتقال وجه مستمر و لغو انتقال وجه مستمر
 3. کلید سه: مدیریت پرداخت (پرداخت قبض)
 4. کلید چهار: مدیریت چک: ثبت مبلغ چک، گزارش برگه‌های دسته چک و پیگیری وضعیت چک
 5. کلید پنج: مدیریت تسهیلات: گزارش اقساط تسهیلات و پرداخت تسهیلات
 6. کلید شش: مدیریت کارت: لیست کارت‌ها و ورود شماره کارت
 7. کلید هفت: تغییر تنظیمات: تنظیمات پیش فرض صورتحساب، تغییر رمز اول تلفنبانک، تغییر سپرده پیش فرض، تنظیم اعلام موجودی و اعلام سقف و کف انتقال وجه
 8. کلید هشت: خدمات عمومی: راهنما، دریافت شبا، نرخ ارز و اعلام سقف و کف انتقال وجه

.

ورود به سیستم تلفنبانک بانک سینا به عنوان مهمان

برای ورود به عنوان مهمان به سیستم تلفنبانک ابتدا کلید شماره پنج را فشار دهید و از خدمات زیر در تلفنبانک بانک سینا بهره ببرید:

 1. کلید یک: اطلاع از شماره شبا
 2. کلید دو: اطلاع از نرخ ارز
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.