راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران: بسط مدل پذیرش فناوری

در طول چند دهه پیش، درک سودمندی و سهولت استفاده، مهم ترین عوامل در پذیرش فناوری‌های جدید در حوزه سیستم‌های اطلاعاتی بوده است. اما  این دو عامل به تنهایی نمی‌توانند رفتار کاربران را در محیط های نوظهور مانند بانکداری اینترنتی توصیف کنند. در مقاله‌ای محمد علی باقریدانشجوی دکترای مهندسی صنایع، محمد تقی بهشتی حمیدی بهشتی استادیار دانشگاه تربیت مدرس، سیروس علیدوستی استادیار پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران،  از دیدگاه پذیرش فناوری در سطح پذیرش فردی با دخالت دادن ویژگی های محیط بانکداری اینترنتی، «مدل پذیرش فناوری» را توسعه داده‌اند. در این پژوهش با بررسی مهم ترین مدل‌های ارایه شده در حوزه پذیرش فردی فناوری، دو سازه «برداشت ذهنی از توانایی شخصی» و «اعتماد» به مدل پذیرش فناوری افزوده شده اند. روش این پژوهش،‌ پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات آن، پرسشنامه بوده است. جامعه آماری این مطالعه را ۳۱۰ نفر از مشتریان بانک تشکیل داده اند.

در صورت تمایل می‌توانید مقاله را دانلود کنید. (حجم فایل: ۴.۳MB)

منبع: sid.ir

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.