راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

نقش مشتریان بانک‌ها در پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران

با رشد روزافزون فناوری اطلاعات و بازار رقابتی موجود در حوزه بانکی ایران، شاهد آن هستیم که موضوع پذیرش بانکداری الکترونیک توسط مشتریان، مورد توجه بانک ها قرار گرفته است. یکی از مفاهیم کاربردی در ارائه خدمات الکترونیک بانکی، بانکداری اینترنتی (IB) است. این پژوهش به بررسی تاثیر مفهوم ابعاد ریسک ادراک شده مشتریان بر نیت آن ها در پذیرش IB پرداخته است. نتایج حاصل شده از به کارگیری مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که ریسک های زمانی، کارایی، امنیتی، مالی و حریم خصوصی، ریسک‌های اصلی کاهش دهنده نیت مشتریان برای پذیرش IB هستند و ریسک اجتماعی دارای تاثیر منفی بسیار جزیی می باشد. با توجه به نتایج، پیشنهادهای مدیریتی نیز در جهت کمک به بانک‌ها برای کاهش تاثیر منفی این ریسک ها در پذیرش IB توسط مشتریان ارائه شده است.

می‌توانید برای مطالعه کامل مقاله آن را دانلود کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.