راه پرداخت؛ پرمخاطب‌ترین رسانه فین‌تک ایران

طبق گزارش شاپرک، پرداخت الکترونیک سپهر رتبه نخست را در کارت‌خوان‌های کم‌تراکنش و فاقد تراکنش دارد

0

براساس گزارش اسفدماه شاپرک، تعداد کارت‌خوان‌های کم‌تراکنش و فاقد تراکنش در چندماه اخیر رو به افزایش بوده است و در اسفند ماه نرخ رشد آنها به۷/۰۱درصد رسیده که شیوع ویروس کرونا و به دنبال آن کاهش خرید نوروزی مردم در این کاهش تاثیر داشته است. بر اساس این آمار پرداخت الکترونیک سپهر در تعداد دستگاه‌های کم‌تراکنش و فاقد تراکنش همچنان در جایگاه نخست قرار دارد.

به گزارش روابط عمومی پرداخت الکترونیک سپهر، طبق گزارش اقتصادی شاپرک، ۴/۶۸ درصد از کل کارت‌خوان‌های فعال سیستمی شرکت پرداخت الکترونیک سپهر را کارت‌خوان‌های کم‌تراکنش و فاقد تراکنش مالی آن شامل می‌شوند. این عدد در بهمن ماه ۵/۲۸ درصد بود که در اسفند ماه به۴/۶۸ درصد رسید.

همچنین گزارش جدید اقتصادی شاپرک حاکی از این است که شرکت پرداخت الکترونیک سپهر همزمان در اسفندماه رقمی برابر با ۰/۰۱۱ درصد بهترین عملکرد نسبت به خطاهای پذیرندگی به مجموع تراکنش‌ها را داشته است. این در حالی است که در بهمن سال ۹۸ این رقم برابر با ۰/۰۱۳درصد بوده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.