راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

طبق گزارش شاپرک، پرداخت الکترونیک سپهر رتبه نخست را در کارت‌خوان‌های کم‌تراکنش و فاقد تراکنش دارد

براساس گزارش اسفدماه شاپرک، تعداد کارت‌خوان‌های کم‌تراکنش و فاقد تراکنش در چندماه اخیر رو به افزایش بوده است و در اسفند ماه نرخ رشد آنها به7/01درصد رسیده که شیوع ویروس کرونا و به دنبال آن کاهش خرید نوروزی مردم در این کاهش تاثیر داشته است. بر اساس این آمار پرداخت الکترونیک سپهر در تعداد دستگاه‌های کم‌تراکنش و فاقد تراکنش همچنان در جایگاه نخست قرار دارد.

به گزارش روابط عمومی پرداخت الکترونیک سپهر، طبق گزارش اقتصادی شاپرک، 4/68 درصد از کل کارت‌خوان‌های فعال سیستمی شرکت پرداخت الکترونیک سپهر را کارت‌خوان‌های کم‌تراکنش و فاقد تراکنش مالی آن شامل می‌شوند. این عدد در بهمن ماه 5/28 درصد بود که در اسفند ماه به4/68 درصد رسید.

همچنین گزارش جدید اقتصادی شاپرک حاکی از این است که شرکت پرداخت الکترونیک سپهر همزمان در اسفندماه رقمی برابر با 0/011 درصد بهترین عملکرد نسبت به خطاهای پذیرندگی به مجموع تراکنش‌ها را داشته است. این در حالی است که در بهمن سال 98 این رقم برابر با 0/013درصد بوده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.