بانک‌تک (BankTech) پی‌تک (PayTech)

همتی: اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در چند ماه گذشته به پایین‌ترین حد خود رسید

عبدالناصر همتی درباره وضعیت کنونی اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی اظهار داشت: «با اقدامات انضباطی بانک مرکزی و همکاری بانک‌ها اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به پایین‌ترین حد خود در چند ماه گذشته رسید.»

به گزارش تسنیم، همتی تأکید کرد: «به‌عوض مبلغ بین‌بانکی که همان قرض بانک‌ها به همدیگر است نسبت به سال قبل بیش از دو برابر شده و به مبلغ ۷۰ هزار میلیارد تومان رسید که رکورد مهمی است.»

رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: «اضافه برداشت، پول پرقدرت وارد جامعه می‌کند و تورم‌زا است لیکن تأمین منابع از طریق بین‌بانکی هیچ‌گونه تأثیر تورمی ندارد.»

درباره نویسنده

اتاق خبر راه پرداخت

اتاق خبر راه پرداخت همه مطالب و خبر‌های مهم فین‌تک ایران را رصد و منتشر می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید