راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

تعداد تراکنش‌های شاپرکی در اسفند ۹۷ به بیش از دو میلیارد و ۲۱۸ تراکنش رسید

تعداد تراکنش‌های شاپرکی در اسفندماه سال ۹۷ با حدود ۲۶ درصد افزایش در مقایسه با اسفند ۹۶ به بیش از دو میلیارد و ۲۱۸ تراکنش رسید. آمارهای به دست آمده از تعداد و مبلغ تراکنش‌های شاپرک طی اسفندماه سال ۹۷ از افزایش تعداد و مبلغ این تراکنش‌ها نسبت به سال ۹۶ حکایت دارد.

به گزارش روابط عمومی شاپرک، گذشته از افزایش ۲۶ درصدی تعداد تراکنش‌ها، مبلغ کل تراکنش‌ها نیز در اسفندماه ۹۷ با رشدی حدود ۵۴ درصد در مقایسه با اسفند ۹۶ به حدود ۲۹۴۰ هزار میلیارد ریال رسید.

بیشترین تعداد و مبلغ تراکنش طی اسفند ۹۷ در روز بیست‌ونهم ثبت شد؛ تعداد تراکنش‌ها به بیش از ۱۰۸ میلیون و رقم تراکنش‌ها به بالاتر از ۹۳ هزار میلیارد ریال رسید. رکورد بیشترین مبلغ و تعداد تراکنش‌های اسفند ۹۶ در روز بیست‌وهشتم ثبت شده بود که به ترتیب ۲۲ درصد و ۲ درصد کمتر از رکورد اسفند ۹۷ در روز بیست‌ونهم بود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.