بانک‌تک (BankTech)

بانک ایران زمین، ۴۸۰هزار قطعه کارت بانکی از طریق مناقصه تامین خواهد کرد

باشگاه مشتریان بانک ایران‌ زمین

بانک ایران زمین در نظر دارد در خصوص تهیه و تامین ۴۸۰هزار قطعه کارت بانکی از طریق مناقصه عمومی اقدام کند.

به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین، متقاضیان جهت دریافت «اسناد مناقصه» با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ ۲۰۰.۰۰۰ ریال به حساب جاری شماره ۱-۱۲۲۵۵۹-۱۱-۵۰۰ به نام حساب امور مالی بانک ایران زمین از تاریخ انتشار این آگهی لغایت پایان وقت اداری مورخ ۲۹ دی ۱۳۹۷ به آدرس تهران، بلوار میرداماد، نبش شمس تبریزی شمالی، ساختمان بانک ایران زمین، طبقه همکف، واحد ۳، اداره پشتیبانی مراجعه و پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ به واحد مذکور ارائه کنند.

درباره نویسنده

اتاق خبر راه پرداخت

اتاق خبر راه پرداخت همه مطالب و خبر‌های مهم فین‌تک ایران را رصد و منتشر می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید