راه پرداخت؛ پرمخاطب‌ترین رسانه فین‌تک ایران

سومین جلسه رئیس‌کل بانک مرکزی با اقتصاددانان برگزار شد

0

سومین جلسه رئیس‌کل بانک مرکزی با اقتصاددانان عصر روز نهم مهرماه ۹۷ در بانک مرکزی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این جلسه که ترکیبی از دیدگاه‌های مختلف اقتصادی در آن حضور داشتند در ابتدا رئیس‌کل اهم اقدامات و تدابیر بانک مرکزی طی یک‌ماهه اخیر جهت اطلاع اساتید حاضر و کسب نظر آن‌ها مطرح کرد.

سپس اساتید حاضر در جلسه پس از طرح موضوعاتی مختلف، ضرورت دیدگاه واحد اقتصادی و هماهنگی سیاستی را واجد اهمیت دانستند و بر یک‌صدایی در اقتصاد تأکید کردند.

تداوم تدبیرهای جاری برای مدیریت شبکه عرضه ارز باهدف جلوگیری از التهابات مقطعی، ضرورت ریزش نرخ ارز غیررسمی، ورود بیشتر بانک مرکزی به بازار غیررسمی ارز، هماهنگی سیاست‌های داخلی و خارجی، اهمیت سامانه نیما و ضرورت رفع مشکلات آن و هدفمند کردن تخصیص ارز برای واردات بررسی صادرات غیرنفتی و آثار انتظاری آن و ضرورت تقویت ذخایر ارزی از موضوعات مطرح‌شده در این جلسه بود.

همچنین اقتصاددانان در این جلسه شرایط موجود بازار ارز و عوامل مؤثر ب آن و نیز بازار پول و مسئله نقدینگی به‌طور مبسوط موردبررسی قرار گرفت و اقتصاددانان نظرات خود در این خصوص را جداگانه مطرح کردند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.