بانک‌تک (BankTech)

صدور مجوز برگزاری مجامع ۲۰ بانک و موسسه اعتباری

بانک مرکزی مجوز برگزاری مجامع ۲۰ بانک و موسسه اعتباری برای دوره مالی منتهی به اسفندماه ۹۶ را تا تاریخ ۳۱ شهریورماه سال جاری صادر کرده است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، از مجموع ۳۶ بانک و موسسه اعتباری تا ۳۱ شهریورماه ۹۷ مجوز مجامع عمومی عادی ۲۰ بانک و موسسه اعتباری صادرشده است.

همچنین مجوز مجمع سه بانک و موسسه اعتباری که دارای صورت‌های مالی حسابرسی شده بوده و پیش‌نویس نهایی گزارش حسابرس آنان واصل‌شده نیز در دست بررسی قرارگرفته است که انتظار می‌رود طی چند روز آینده منتج به نتیجه شود. با توجه به عدم وصول درخواست برگزاری مجمع و صورت‌های مالی حسابرسی شده و پیش‌نویس نهایی گزارش حسابرسی ۱۳ بانک و موسسه اعتباری تا تاریخ مذکور قاعدتاً صدور مجوز مجامع آن‌ها فاقد موضوعیت است.

بانک مرکزی آمادگی دارد در صورت وصول صورت‌های مالی حسابرسی شده و همچنین گزارش حسابرس بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که تاکنون مستندات خود را ارسال نکرده‌اند در اسرع وقت نسبت به بررسی درخواست صدور مجوز مجامع آنان اقدام و این مهم را در دستور کار خود قرار دهد.

درباره نویسنده

اتاق خبر راه پرداخت

اتاق خبر راه پرداخت همه مطالب و خبر‌های مهم فین‌تک ایران را رصد و منتشر می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید