شرکت‌ها

فراخوان شرکت نیکا کوش ارس برای تأمین دستگاه کارتخوان

شرکت نیکا کوش ارس فعال در خدمات پرداخت الکترونیک در نظر دارد برای پیاده‌سازی پروژه‌ای، تعداد مشخصی دستگاه کارتخوان خریداری کند.

مشخصات دستگاه‌های مورد نیاز به شرح زیر است:

  • ۵ هزار دستگاه کارتخوان ثابت LAN POS + Dial-up POS
  • ۱۵ هزار دستگاه کارتخوان سیار +wifi GPRS POS
  • ۵ هزار دستگاه کارتخوان اندرویدی

نیکا کوش ارس برای تهیه دستگاه‌های کارتخوان، در قالب روش‌های مختلف مانند خرید، اجاره، اجاره به شرط تملیک و مشارکت با فروشنده تعامل می‌کند. شرکت‌ها می‌توانند پیشنهادهای همکاری و ارسال اطلاعات محصولات خود را با مختصات فنی و قیمت به nikapel@yahoo.com ارسال کنند.

درباره نویسنده

اتاق خبر راه پرداخت

اتاق خبر راه پرداخت همه مطالب و خبر‌های مهم فین‌تک ایران را رصد و منتشر می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید