خبر

بانک مرکزی: نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده به ۱۳.۱ درصد رسید

شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به تیرماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به تیرماه ۱۳۹۶ به میزان ۱۳.۱ درصد افزایش‌یافته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده در ایران بر اساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ در تیرماه ۱۳۹۷ به عدد ۱۳۵.۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۱۰.۳ درصد افزایش داشته است.

این شاخص در تیرماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۲۷.۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

خلاصه نتایج شاخص بهای تولیدکننده در ایران تیرماه ۹۷

درباره نویسنده

اتاق خبر راه پرداخت

اتاق خبر راه پرداخت همه مطالب و خبر‌های مهم فین‌تک ایران را رصد و منتشر می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید