بانک‌تک (BankTech)

تعداد شعب داخلی شبکه بانکی در پایان خردادماه ۹۷ کاهش یافت

چالش‌های نظام بانکی

تعداد کل شعب داخل کشور شبکه بانکی در پایان خردادماه ۱۳۹۷ نسبت به پایان اسفندماه ۱۳۹۶، ۰.۶ درصد کاهش یافت.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، تعداد کل شعب داخل کشور شبکه بانکی در پایان خردادماه ۱۳۹۷، به ۲۰۵۹۸ شعبه رسید. بر این اساس و در پایان خردادماه ۱۳۹۷، تعداد شعب بانک‌های دولتی ۸۶۸۱ شعبه (۴۲.۱ درصد)، بانک‌های خصوصی شده ۶۴۶۱ شعبه (۳۱.۴ درصد) و بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری ۵۴۵۶ شعبه (۲۶.۵ درصد) است. همچنین تعداد کل شعب ریالی ارزی شبکه بانکی کشور بالغ‌بر ۳۷۸۷ شعبه، تعداد شعب شهری ۱۹۷۳۵ و شعب روستایی ۸۶۳ شعبه است.

تعداد شعب خارج از کشور شبکه بانکی تعداد ۴۸ شعبه و تعداد باجه‌های بانکی کشور در پایان خردادماه ۱۳۹۷ تعداد ۲۲۷۴ باجه است و ۲۱۳ شعبه بانکی نیز در مناطق آزاد تجاری قرار دارند. بررسی تعداد شعب داخل کشور بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استانی در پایان خردادماه سال ۱۳۹۷ نیز نشان می‌دهد که استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی به ترتیب با ۴۰۴۹، ۱۴۳۱ و ۱۳۱۸ شعبه دارای بیشترین تعداد شعب هستند.

گزارش فصلی «اطلاعات تعداد شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری» توسط اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی تهیه و در آن تعداد شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک گروه‌های بانکی و استانی اعلام می‌شود.

درباره نویسنده

اتاق خبر راه پرداخت

اتاق خبر راه پرداخت همه مطالب و خبر‌های مهم فین‌تک ایران را رصد و منتشر می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید