انتخاب سردبیر پی‌تک (PayTech)

شاپرک گزارش اقتصادی سالیانه ۹۶ را منتشر کرد

نوشته شده توسط آرش ترابی

گزارش اقتصادی سالیانه ۹۶ شاپرک، بولتن تخصصی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک)، حاوی اطلاعاتی از وضعیت پرداخت الکترونیک کشور در سال ۹۶ منتشر شد.

این گزارش در ۴ بخش اصلی شاخص‌های عملکردی شاپرک در سال ۱۳۹۶، کیفیت انجام خدمات پرداخت الکترونیک کارتی، بررسی عملکرد شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و بررسی وضعیت بانک‌های صادرکننده و پذیرنده در دسترس قرار گرفته است.

به ترتیب شرکت‌های به‌پرداخت، سپ، آپ، تاپ و ایران‌کیش بیشترین سهم را از نظر تعداد تراکنش‌های شاپرکی سال ۹۶ را داشته‌اند.

به ترتیب شرکت‌های به‌پرداخت، ایران‌کیش، سپ، پرداخت الکترونیک سداد و تاپ بیشترین سهم را از نظر مبلغ تراکنش‌های شاپرکی سال ۹۶ را داشته‌اند.

سپ، تاپ، سداد، ایران کیش و آپ به ترتیب بیشترین مبلغ تراکنش‌های سرویس پرداخت قبض و خرید شارژ را در سال ۹۶ به خود اختصاص داده‌اند.

به ترتیب بانک‌های ملت، ملی، پارسیان، کشاورزی و صادرات بیشترین سهم پذیرندگی از کل مبلغ تراکنش‌های شاپرکی را در سال ۹۶ داشته‌اند.

به ترتیب بانک‌های ملت، صادرات، ملی، کشاورزی و سپه بیشترین سهم پذیرندگی از کل تعداد تراکنش‌های شاپرکی را در سال ۹۶ داشته‌اند.

درباره نویسنده

آرش ترابی

آرش ترابی دانشجوی كارشناسی ارشد مديريت تكنولوژی و فعال حوزه رسانه و بانكداری الكترونيکی است. او از تابستان 96 با راه پرداخت همکاری می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

/* ]]> */