راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

نشریه چاپی عصر تراکنش

«عصر تراکنش» ماهنامه چاپی و مستقل از «راه پرداخت» است؛ هر دو این رسانه‌ها در زمینه فناوری‌های مالی ایران فعالیت می‌کنند. تمرکز عصر تراکنش بر نشریه چاپی است و ارائه تحلیل‌های کاربردی درباره فین‌تک و فناوری‌های مالی ایران و تمرکز راه پرداخت بر ارائه محتوای دقیق و سریع درباره روندها و رویدادهای فین‌تک و فناوری‌های مالی ایران است.

صاحب امتیاز هر دو رسانه موسسه شبکه عصر تراکنش است که یک موسسه غیرتجاری مستقل و متعلق به بخش خصوصی است. مدیر مسئول هر دو رسانه راه پرداخت و عصر تراکنش مینا والی است. سردبیر راه پرداخت رسول قربانی و سردبیر عصر تراکنش رضا قربانی است. دبیر تحریریه راه پرداخت میثم سلیمانی و دبیر تحریریه عصر تراکنش مینا حاجی است.

از دی‌ماه سال ۱۳۹۲ تا بهار سال ۱۳۹۴ پیش‌شماره‌های ماهنامه عصر تراکنش به صورت الکترونیکی و در وب‌سایت راه پرداخت منتشر شد؛ بعد از این که این نشریه با استقبال فعالان فناوری‌های مالی ایران مواجه شد تیم بنیان‌گذار راه پرداخت تصمیم به انتشار منظم نشریه‌ چاپی «عصر تراکنش» گرفت. ماهنامه عصر تراکنش ادامه و مکمل فعالیت‌های راه پرداخت در وب، کتاب، پروژه‌های پژوهشی و فعالیت‌های دیگر است. ماهنامه چاپی عصر تراکنش مانند دیگر کانال‌های رسانه‌ای راه پرداخت بستری است برای طرح و بررسی مهم‌ترین روندها و رویدادهای مرتبط با فناوری‌های مالی ایران. توسعه کاربرد نوآورانه فناوری در خدمات مالی تمرکز اصلی این نشریه است. مأموریت این نشریه در راستای مأموریت راه پرداخت است؛ البته عمیق‌تر و تحلیلی‌تر. عصر تراکنش امتداد راه پرداخت است در دنیای فیزیکی. نشریه‌ عصر تراکنش صدای فعالان فناوری‌های مالی ایران است. مخاطبان عصر تراکنش نیز دولتمردان، حاکمان، سیاست‌گذاران، سیاستمداران، اقتصاددان‌ها، فعالان دانشگاهی‌، تأثیرگذاران، کارآفرین‌ها، بانکدارها، نوآورها و همه علاقمندان توسعه اقتصادی هستند. [نشریه عصر تراکنش ابتدای هر ماه منتشر و برای مشترکان ارسال می‌شود.]

مطالب ماهنامه عصر تراکنش تا بهار سال ۱۴۰۱ در وب‌سایت راه پرداخت منتشر می‌شد؛

از بهار ۱۴۰۱ وب‌سایت مستقل ماهنامه عصر تراکنش راه‌اندازی شد و مطالب ماهنامه از طریق این وب‌سایت در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد.آرشیو ماهنامه عصر تراکنش