راه پرداخت؛ پرمخاطب‌ترین رسانه فین‌تک ایران

موضوعات راه پرداخت

راه پرداخت چه مطالبی را پوشش می‌دهد؟ شرط انتشار یک محتوا در راه پرداخت چیست؟ در دنیایی که هر روز مطالب بیشتر و بیشتری تولید می‌شود یکی از مشکلات حرفه‌ای‌ها و کسب‌وکارها دسترسی به محتوای مناسب در زمان مناسب است. برای این منظور ما در راه پرداخت منطق روشن و مشخصی برای پوشش محتوا داریم. نمی‌توانیم بگوییم صددرصد ولی تا حد بسیار خوبی تمام مطالب منتشر شده در راه پرداخت زیرمجموعه‌ای از یک ساختار پویا هستند. این ساختار در طول زمان تغییر می‌کند و آخرین نسخه آن نیز در این صفحه قابل مشاهده است.

در راه پرداخت موضوعات متنوعی پوشش داده می‌شود؛ با این وجود تمرکز ما بر فین‌تک (فناوری‌های مالی) است. راه پرداخت یک رسانه فارسی زبان است و تلاش می‌کند همه چیز درباره فین‌تک ایران را پوشش دهد. با توجه به کسب‌وکارهای فعال در زمینه فین‌تک مطالب راه پرداخت در ۹ زمینه اصلی است:


فین‌تکاکوسیستمتکنولوژی‌ها


در دنیای فین‌تک تکنولوژی نقش مهمی دارد. بخشی از روندهای فناوری که در راه پرداخت پوشش داده می‌شوند:


کسب‌وکارهای بین‌المللیکشورها


 • ایران
 • آفریقا
 • آسیا

 • آمریکای جنوبی و مرکزی (برزیل)
 • آسیای میانه
 • شرق و جنوب شرق آسیا
 • آمریکای شمالی (آمریکا، کانادا، مکزیک)
 • جنوب آسیا


اولویت‌های محتوایی راه پرداخت:

 • مطالبه اول؛ بهبود فضای کسب‌وکار بانکداری و پرداخت
 • مطالبه دوم؛ توسعه کارت اعتباری
 • مطالبه سوم؛ ابهام‌زدایی از سیاست‌های پولی
 • مطالبه چهارم؛ بهبود زیرساخت‌های حاکمیتی
 • مطالبه پنجم؛ اصلاح ساختار کارمزد
 • مطالبه ششم؛ سامان‌دهی وضعیت شرکت‌های حاکمیتی
 • مطالبه هفتم؛ اتصال به سیستم‌های پرداخت بین‌المللی
 • مطالبه هشتم؛ سامان‌دهی بازار بین‌بانکی
 • مطالبه نهم؛ استفاده درست از پول خرد و اسکناس
 • مطالبه دهم؛ توسعه کیف پول و پرداخت‌های موبایل
 • مطالبه یازدهم؛ اقتصاد مقاومتی
 • مطالبه دوازدهم؛ سامان‌دهی به وضعیت لجام‌گسیخته حجم نقدینگی
 • مطالبه سیزدهم؛ بهبود ارتباط با اپراتورها
 • مطالبه چهاردهم؛ ثبات نرخ ارز
 • مطالبه پانزدهم؛ تعامل سازنده با رسانه‌ها
 • مطالبه شانزدهم؛ ارتقا امنیت
 • مطالبه هفدهم؛ ارتقا جایگاه پژوهش در تصمیم گیری‌ها