راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

قدرت الله شریفی

مسؤولیت متقابل رسانه‌ها و کارگزاران نظام بانکی؛ یادداشتی از قدرت الله شریفی

قدرت‌الله شریفی، مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره بانک مسکن؛ بانک‌ها یکی از شریان‌های اقتصادی و اجتماعی جوامع مدرن هستند که بخش عمده‌ای از امور زندگی روزمره مردم را به دست گرفته‌اند و با عملکرد خود می‌توانند به ارتقای سطح زندگی مردم و ایجاد…