راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

کرواسی

اقتصاد، بانکداری، پرداخت و فین‌تک کرواسی / راز پنهان اروپا

کرواسی شاید به اندازه کشورهای اروپایی دیگر مشهور نباشد، اما از لحاظ جاذبه‌های گردشگری و طبیعی اگر از آنها بهتر نباشد، دست‌کمی از آنها نیز ندارد. کرواسی تاریخ پرفرازونشیبی داشته و این تاریخ غنی را می‌توان در آثار تاریخی به‌جامانده از دوران‌…