راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
تگ

پیمنت وال

اولویت اول ما چیست؟

رضا قربانی / اخیراً داود محمدبیگی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفت‌وگویی با ‌سایت بانک مرکزی گفته است:…