راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

نهادهای مدرن

ما و نهادهای مدرن؛ مشکل کجا است؟ / یادداشتی تامل‌برانگیز از دکتر موسی غنی‌نژاد

110 سال از پیروزی نهضت مشروطه و استقرار ساختارها و نهادهای مدرن در ایران می‌گذرد، اما به‌نظر می‌رسد بسیاری از اینها کارکرد حقیقی خود را ندارند. پارلمان داریم اما نظام حزبی جاافتاده‌ای نداریم در نتیجه نمایندگان هیچ تعهدی به اجرای برنامه…