راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

ندارایانه

دغدغه خدمات بر بستر اینترنت، عامل شکل‌گیری چاره

هنوز که هنوز است صبح‌ها در خانه پدری‌اش از خواب بیدار می‌شود. از آن همه اطرافیان سعادتمند امروز چند نفری درگذشته‌اند و برخی مهاجرت کرده‌اند ولی ناصرعلی سعادت طبقه پایین‌ خانه مادرش را نگه داشته تا با همسر و دو فرزندش نزدیک خانه و خاطره…