راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

نخستین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید

هشتمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید و ششمین همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران برگزار می‌شود

گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد هشتمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید و ششمین همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۹۸ را برگزار می‌کند. دنیای اقتصاد همچون سال‌های گذشته بر آن شده است جهت افزایش دانش و کمک به تصمیم‌گیری…

ارزیابی رییس کل بانک مرکزی از عملکرد شرکت توسن

دکتر محمود بهمنی، در حاشیه نخستین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید از غرفه شرکت توسن در نمایشگاه جنبی همایش ديدن کرد. به گزارش روابط عمومی شرکت توسن، ريیس کل بانک مرکزی، در جریان فعالیت‌های صورت گرفته در پروژه سنا (سامانه…

سنا برای ایران ارزشمند و راهبردی است

دکتر محمود بهمنی، در حاشیه نخستین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید از غرفه‌های نمایشگاه جنبی همایش بازدید کرد. رئیس کل بانک مرکزی، در این بازدید با صاحبان غرفه‌ها و مدیران شرکت‌ها و بانک‌های حاضر گفت و گو کرد. در غرفه…