راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

ناظمی اردکانی

الکترونیکی شدن اسناد هویتی کشور تا پایان امسال

رییس سازمان ثبت احوال کشور گفت: تا پایان امسال همه اسناد هویتی کشور به صورت الکترونیکی ثبت خواهد شد. محمد ناظمی اردکانی مشاور وزیرکشور، در همایش مدیران ثبت احوال کشور گفت: از ۱۲۰میلیون سند هویتی که در اختیار سازمان ثبت احوال قرار دارد…