راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

م.ر. بهنام رئوف

بانکداری الکترونیکی از گذشته تا امروز؛ گرفتار در سرویس‌های تکراری

م.ر.بهنام رئوف؛ تا همین چند سال پیش شاید استفاده از کیف پول در بین ما ایرانی‌ها آنچنان که این روزها مرسوم است، فراگیر نبود. زمانی نهایت تبلیغات‌ها برای فرهنگ‌سازی استفاده از کیف پول تنها برای آموزش صحیح استفاده از پول‌های کاغذی و تمیز…